su tich ty huu

Tỳ hưu (kỳ hưu) phong thủy vượng tài vượng trạc Y004

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Hồng Kông _Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 18cm x 24cm + Khối lượng: 7kg/cặp + Ý nghĩa: Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc,trấn nhà trừ tà,thăng tiến trong công danh sự nghiệp + Cách

Tỳ hưu (kỳ hưu) phong thủy trấn trạch vượng tài Y300

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao):14cm x 8cm x 15cm + Khối lượng: 1.6kg/ cặp + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, hóa giải ngũ hoàng đại sát,

Tỳ hưu (kỳ hưu) phong thủy phú quý xanh Y009

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu xanh(Hồng Kông-Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 22cm x 35cm + Khối lượng: 6.2 kg + Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc, bổ trợ công danh, trừ tà + Cách sử dụng: trưng bày phòng làm việc, phòng

Tỳ hưu (kỳ hưu) phong thủy phát tìa phát lộc Y002

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Hồng Kông _Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 20cm x 38cm + Khối lượng: 4.2kg + Ý nghĩa: Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc,trấn nhà trừ tà,thăng tiến trong công danh sự nghiệp + Cách

Tỳ hưu (kỳ hưu) phong thủy vạn sự như ý Y001

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 60cm x 28m x 50cm + Khối lượng: 10.5kg + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều tốt lành, bổ trơ công